Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jmgi0zjiyzwyxytfkyjrlyjc0ngnhyju5yzq2yznmosykdhh0psuymcy0ntg0ng== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04554 2020 323 21G0115 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nmm0yjeyyta3mthjmzhiyjhin2i4ntfmmmexowvkysykdhh0psuymcyynje1mg== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04548 2020 633 21G0245 $114,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmgi2ndy1zmjhntzmythiytk2zwzhztkxymvjowy5zsykdhh0psuymcyzndiymq== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04841 2020 494 21G0246 $114,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lotkznwiyzjnlnzmxmgrkytjimwnhmdi5zjhjyjrlosykdhh0psuymcy2mjazmw== CATERPILLAR 420F 4ECN SKR04167 2014 2559 20W0848 $59,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjq0ntlhoddjotizy2jizmy3otdiogq4ywywotnhzcykdhh0psuymcy2mjq4na== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04214 2019 260 20W1250 $99,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jmze0odq5n2u3nthjmdk0zte3ody2zjqwndjkyznmmcykdhh0psuymcyynjyzna== JOHN DEERE 310 SE T0310SE855358 1999 0 X21W1262 $32,500.00 more
Wtk?jhnyyz04mdfim2mwn2nimwnmzjm0zwq4ogqzmtq1mmjhnznmmcykdhh0psuymcyyotuxoa== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03855 2019 398 20G0131 $99,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1izgiyyjnmnje1odexnmexzmy3ogmynjnhota3mjniyiykdhh0psuymcyzmtk3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03857 2019 419 20G0127 $102,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imty1n2ixowzizgqwytbkzdc1ytaznzzjmtayzme3yiykdhh0psuymcyxnjq2 CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03861 2019 233 20G0130 $106,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmtdmn2rknjm4mdzmnju0zdg4mjzmnmy2n2q0mge0mcykdhh0psuymcyynzq4ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03851 2019 1361 20G0213 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iotkxmjg0zjk5othjnjfjowrlnjzhzdgznzvjowiyyiykdhh0psuymcyxotazoa== JOHN DEERE 710 XJKF364553 2019 138 20G0445 $154,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1inzflnwjmmtg4yje3m2m4ywqymzrmztkwnjjiywyxosykdhh0psuymcyznju0mq== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04547 2020 190 21G0044 $112,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hzduwowzknzvlzgm0mta4y2i2yjk1zwy3mjc4ymizzcykdhh0psuymcyxmtuyma== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD04549 2020 192 21G0043 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imdyxmdgwndnmm2qyogjkogvmzdgwodq3zjk4ndyzyiykdhh0psuymcy0nda1mg== CATERPILLAR 420F2 STCB HWC05610 2020 226 21G0080 $102,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nzeyymvinzmxodfjzthkzjdmmzvkm2zlotbln2zimcykdhh0psuymcyxodqwoa== CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ02618 2014 3106 21G0731 $72,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05nge5mgu4ytu3m2q3mgm0yjzlzddlndcyotk1owm4yyykdhh0psuymcy4ndy1 JOHN DEERE 310D T0310DG831120 1997 8552 X21G0840 $30,000.00 more

All equipment subject to price change and/or prior sale.