Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmmewzdq5yjq5nwy3ngqxy2eymgvhmdvmndi5yzy2nyykdhh0psuymcyyody4oa== CATERPILLAR 621B 2DB00862 1985 542 X19A00149 $45,000.00 HOMER, AK more
Wtk?jhnyyz1kztnhyjk2mmnkogrjn2yyytc0nzbmnjywmdg1ztk4ziykdhh0psuymcyznzkxoa== CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 8048 13G00799 $479,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ntk5zwq1ztm5mdzhzdfmodexnja0mzg4zmzlndg1ocykdhh0psuymcy0odi0ma== CATERPILLAR 627B 37V00866 1979 0 X19G00437 $33,350.00 Conrad, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjy1mznkodq4mdi4ndrlytgyy2vlmtg2zdbhnji0yiykdhh0psuymcyzodq1ng== CATERPILLAR 631G AWK00303 2003 11074 X19G00603 $150,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hywrjotuznzewyjfiyjdkzjjkndiwytk4mgi2ndy4osykdhh0psuymcyzntm4ma== CATERPILLAR 631G DFA00125 2004 9712 X19G00602 $150,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmy0m2y2yti1zdbiogi0odjhodzlmtlmnda5m2y1ocykdhh0psuymcyzmjkyna== CATERPILLAR 627K WTC00311 2018 1078 19G00740 $783,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04yjy3mwrjmzrknthlmmuyzgvmndfkotrjmtbjy2rmmcykdhh0psuymcy0njc2mw== CATERPILLAR 627K WTC00436 2019 732 19G00268 $729,900.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.