Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmmewzdq5yjq5nwy3ngqxy2eymgvhmdvmndi5yzy2nyykdhh0psuymcyyody4oa== CATERPILLAR 621B 2DB00862 1985 542 X19A00149 $45,000.00 HOMER, AK more
Wtk?jhnyyz1hodfmmtnlndrlyzgzmwm1owvjmzeznta1yzjhzmjjnsykdhh0psuymcy0ntg0na== CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 8114 13G00799 $449,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ntk5zwq1ztm5mdzhzdfmodexnja0mzg4zmzlndg1ocykdhh0psuymcy0odi0ma== CATERPILLAR 627B 37V00866 1979 0 X19G00437 $33,350.00 Conrad, MT more
Wtk?jhnyyz1hndg0ndzkmja4ztezmdi1ztywndcxnjdjyzdmytk0yyykdhh0psuymcy0ndk0mg== CATERPILLAR 631G AWK00303 2003 11074 X19G00603 $150,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hywrjotuznzewyjfiyjdkzjjkndiwytk4mgi2ndy4osykdhh0psuymcyzntm4ma== CATERPILLAR 631G DFA00125 2004 9712 X19G00602 $150,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmy0m2y2yti1zdbiogi0odjhodzlmtlmnda5m2y1ocykdhh0psuymcyzmjkyna== CATERPILLAR 627K WTC00311 2018 1334 19G00740 $749,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imzfmzdfjndvhmzg5nja3yzlkzmrmywrimta2njhhmyykdhh0psuymcy1ntc1mg== CATERPILLAR 627K WTC00435 2019 879 19G00267 $718,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04yjy3mwrjmzrknthlmmuyzgvmndfkotrjmtbjy2rmmcykdhh0psuymcy0njc2mw== CATERPILLAR 627K WTC00436 2019 1160 19G00268 $729,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzjuyytzizgrhywnhmduxyzqwy2y1n2q0ywjhowe0yyykdhh0psuymcy0mzy2mq== TEREX CORPORATION TS14B 52438 1997 9999 X20G0452 $29,500.00 Greybull, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.