Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05zgflm2fknme2n2vmzjvhogrjzgi1mzc0mzlkytiyziykdhh0psuymcyznjg4ng== CATERPILLAR 326F L WGL00650 2015 2150 X22W0183 $195,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2vmywy3odm1nzy3ymm0odqwmdnkytmzztcxntg0nyykdhh0psuymcyzmdg1oq== CATERPILLAR 345C L DHP00379 2006 18457 X22W0403 $75,555.00 Soper Hill, WA more
Wtk?jhnyyz1ly2q1mwi4otliodgzn2u3zgzhytkym2e4mtu5ztk4ncykdhh0psuymcy0otyznw== CATERPILLAR 349F L BZ221101 2020 2396 20W0573 $536,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05zgiznmrinzvjowvhngfjzjlhzjvhyzi3yju0mta5osykdhh0psuymcyznjk= CATERPILLAR 316F L YDL20992 2019 108 21W2021 $239,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdayzguynjlkzjhkmgvkotyxnmq4zjqxy2viy2fmmcykdhh0psuymcyzmtawng== KOBELCO / KOBE STEEL LTD SK250LC LL09-U0930 2005 19027 X22W0081 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz1modkyotawyjk0zmq2ndqwyti2mtc3ogzlnwe5ogy0niykdhh0psuymcy2mja3na== JOHN DEERE 992DLC FF992DL005231 1990 3887 X22W0112 $45,000.00 Blaine, WA more
Wtk?jhnyyz04mjq4oti2mjq0y2e4m2izy2q4zdk3zgm0mmi2zgy4yyykdhh0psuymcyyndg0nq== CATERPILLAR 320 HEX20263 2020 878 X22W0151 $250,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mm2jknzk3nmvjzdvhnzhjymmwmju3ntg0ntm0yjk2ysykdhh0psuymcyyota3nq== CATERPILLAR 323 NDL10365 2021 9 21W0108 $256,000.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1jm2qymdhhotvmy2rim2ixotlhymqynwy1ntzlyti5ysykdhh0psuymcy2mja3nq== KUBOTA CORPORATION KX121-3 72392 2011 2022 X22W0377 $35,000.00 Tulalip, WA more
Wtk?jhnyyz1hnmrimte2zwnlmtc0zja4yzazmwqznme4zgm0ymzhzsykdhh0psuymcy1otuwoq== CATERPILLAR 330B L 6DR04516 2001 4720 X22A0214 $49,000.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jnjcwm2q5mwrjzjdjztvlyjdkytnmmwjimjlmngqxzsykdhh0psuymcyxndgznw== KOMATSU PC490LC-10 K11500284 2005 7536 X22W0776 $150,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jndvindy1ndm3ztzkntlmzgnjmze4mta4zgu4ody4yyykdhh0psuymcyyody2na== CATERPILLAR 312E PZL00293 2013 4100 X21G1177 $109,000.00 Cascade, MT more
Wtk?jhnyyz1kytzlyznjzdi5odeyywyxyjq1zwnhmmq5mdlkn2e2osykdhh0psuymcy0mzqwnw== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M13303 2021 0 22G0403 $86,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mymfhyjy4zgqxnzmxmza1ztbjy2mwmzzjotk1ndq4mcykdhh0psuymcyzotc3ma== CATERPILLAR 326FL WGL00717 2015 1552 X22G0520 $255,000.00 Gallatin Gateway, MT more
Wtk?jhnyyz1jzduzmza5otzkn2u3mznlodu0zdu5yzeym2ewyzbmmyykdhh0psuymcyxnzyzng== CATERPILLAR 336 EL BZY01337 2012 7457 X22G0519 $195,000.00 Gallatin Gateway, MT more
Wtk?jhnyyz1hyjkymjk2zgrmzguyzjrkzdjkzjk0mjuznmvlzjuzmyykdhh0psuymcyzmzgx GEHL COMPANY CX57C H0000042 2018 772 22G0527 $71,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jyjflmdqzzge3mtywyji4yjgxmmfmytm4nzu1oti4ncykdhh0psuymcyzoda3na== CATERPILLAR 330F L MBX20418 2018 2273 22G0638 $257,000.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.