Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kmdfimwvkyjzjytbkmdjizmm1owe3nzy2otrkztiymiykdhh0psuymcyxnju0 CATERPILLAR 12M3 N9R00197 2016 3323 20G0826 $205,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 2108 18G01155 $379,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5418 19G00245 $169,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ogrhmtm3yjdlywrmngzizjq3yzc5nwi5ndqzmmvjncykdhh0psuymcyzodi3 CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5281 19G00248 $155,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iztvhmdcyotrinzjkogniymjmndm2ntc5mzawota4yiykdhh0psuymcyzmze0oa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00134 2015 3225 19G01386 $270,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jntaxnwe5owu1owe4yjzkyjm4mmjimdcznjawoguwyyykdhh0psuymcy0nze1mq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00204 2017 2894 19G01477 $319,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnjzimjyyyju1y2m5yzq3zmuyyjzmm2rkmduyy2vlosykdhh0psuymcyzndaw CATERPILLAR 160M3AWD N9T00208 2017 2660 19G01481 $299,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00231 2017 4581 20G0248 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kndq5mjg0m2m4mdcwzda4ywi3mzzhztc0owjkn2i1yiykdhh0psuymcyyntk2na== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00227 2017 4248 20G0247 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzmqzyti5otuzyjyzntliyzhhzjg2mdvjmdriogfimcykdhh0psuymcy0mdi2oq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00224 2017 3901 20G0268 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05nzhiyzqxowfmywqxmzvhymq4nwy5m2mzodhjzjiwncykdhh0psuymcy0njy3na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2972 19G00546 $229,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mnmflnwu1mjrkmdk2yjm0odkwzdexntrhn2njowfmysykdhh0psuymcyynju5nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $143,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1mymu2zmzimme2mdq1m2i1zdkzn2fjytiyytrhymfhmcykdhh0psuymcy0nze4mg== CATERPILLAR 140M B9M00244 2008 9957 20W0745 $106,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jzdm5nduwm2jlyzjkmjg1owy5ztjkntvhmmfkmdjmncykdhh0psuymcy0mzcwna== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4574 18G01004 $199,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jmzu3otjhnmq5zgmzmjjhyjvlmjm3zdmzmgniywm4yiykdhh0psuymcyxmte5na== CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 6950 18G01005 $215,900.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjmxndgwnzqwmmqxmwmyogixzgi1njbizmningi1ysykdhh0psuymcy1mjgxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6889 18G01006 $189,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1iodzjyzqzzmjmmdmxzjc1yjbhyzayytg2mta3mdzinyykdhh0psuymcy4ntiw CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6248 18G01007 $181,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1modgznzjkyznhmtqxnmm1otbkyzvjndrhmtq1zwqwocykdhh0psuymcyyntgzmg== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3858 19G00548 $229,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3593 19W01852 $239,900.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 3693 20W0265 $249,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 4875 20W0266 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mngrhm2zlotfkota2zdnhzdflnzrlndringyxyta5ziykdhh0psuymcy1mdq2 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00339 2015 3708 20W0267 $249,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2fmnmm3mda2ytfjndvjzjjhodvhzdmxodbhzmjkocykdhh0psuymcyynjiz JOHN DEERE 670C DW670CX583294 2002 955 20W1238 $63,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kogm3m2vinthknde1oguwoty0nzc3ytnly2y5m2myniykdhh0psuymcyynja5ng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00154 2016 3474 20G0325 $285,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mzhmodcwyze3mddmnjq2zjeyy2zln2q2nza4zjg0miykdhh0psuymcy0nje4mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00206 2017 2089 19G01479 $299,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04ntu3mdzkyjjkmzfimte2odrmmgq3mjyxota1njq0osykdhh0psuymcy1mdiz CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00132 2015 4120 19G01181 $259,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz05ztblmtjlmdkwy2jknmrmy2qzywvjy2m2zte4mjzkncykdhh0psuymcy1mja2mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00203 2017 3002 19G01084 $314,800.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1kowqxn2finjaymda1zmfmzjfintqxndhmotizmmvmziykdhh0psuymcyymtg0oq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00228 2017 4097 20G0249 $316,200.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mn2rlnmvin2y2yzmxodbhotrimwe4nzi1othhywflzsykdhh0psuymcy0mtezng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00226 2017 4568 20G0265 $316,300.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1jodljodqxytg1zjq3mmnmotjinwe5ztu1nmrmntlmmsykdhh0psuymcyzmjc3nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 4775 19G00547 $199,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtfmzte5mmu4mdaxnjrhzmuymmiyowiyogmxmteyziykdhh0psuymcyynzcxmq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00229 2017 4125 20G0266 $316,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmzqzzdljnjuxntfjyzqzywnknmvlyjk1mmi0zwrmzsykdhh0psuymcy2mzewnq== NORAM 65E 65ET10278 2018 315 18W00098 $141,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05ymiyztnlzwvmmtm0yzgxzwrhyzc0zgfhnzuxztbhyyykdhh0psuymcy0mze4mw== CATERPILLAR 140H APM03721 2007 7599 20A0291 $99,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0psuymcyxotizmg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 6921 17G00216 $165,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jytqwmjkyyzzkzdjmntu2ztiyywvlyzm0mzcxzmq5niykdhh0psuymcyyodu0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5250 17G00511 $142,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4619 17G00952 $179,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 6144 18G00923 $253,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7570 18G01008 $197,900.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.