Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mngrlywvknzkwnja3yzy1yzrlndkzzgiwmtlhzdkwmcykdhh0psuymcy1ntu2nw== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 5137 20W0266 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjy0mda0ntvlnzhhymywotm3ytgyownhogi2ownlocykdhh0psuymcy0mtm2 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00154 2016 3936 20G0325 $309,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7695 18G01008 $119,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00231 2017 5114 20G0248 $295,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lmwfmmmeyzja4mwuxowvkzta5owixnjrhzdg5njg3niykdhh0psuymcy2mju0nw== CATERPILLAR 12M3 N9R00194 2016 3892 20G0823 $209,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izji3ztvhndzkotvhndq0ytgxyzaxyza2ngezytkxmcykdhh0psuymcy0nju1mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00195 2016 3564 20G0824 $209,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1my2m4zwe1zde0zdy5odyzywvkngfkyjg5nju0mdqxmyykdhh0psuymcy0ota1oa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00106 2015 4244 20G0827 $260,100.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jymewm2m4ogfjmjljyjhkzmnkoda3nwvkzdy5ognmmyykdhh0psuymcyyndgxoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00104 2015 5592 20G0846 $289,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mjnlowzinzyzmjczzjhmzwuwzgjjzta2nzu4ztizmyykdhh0psuymcyynzeznw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00265 2018 4090 21G0854 $377,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iodvhmgewnmqymzuznji3yzk4mgvhntq4ngu0nzvhziykdhh0psuymcy0nzc1oq== CATERPILLAR 16G 93U661 1974 4000 X22G0090 $55,500.00 more
Wtk?jhnyyz1mndaxyte0mti4ztg0otbkytq3owmxmzbjzmnlzgrimcykdhh0psuymcy2mtm1ma== CATERPILLAR 143H APN00488 2004 9572 X22G0293 $89,900.00 Killdeer, MT more
Wtk?jhnyyz05yzaxnmrjndi5odq1ytiyoge3nthjntzizte1otazmyykdhh0psuymcyznduwnq== CATERPILLAR 143 1AL00539 1998 7023 X22G0294 $85,500.00 Dickinson, MT more
Wtk?jhnyyz1mntgynzi0nje5oguwzdm2y2m4mtyzmmziytvmy2vimyykdhh0psuymcy5odmy CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00660 2018 0 22G0420 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ytixzdi5mdy4yzfhy2q3otk5ngixmde0ywe2mdiynsykdhh0psuymcy0mzuxoq== CATERPILLAR 140M B9D00389 2008 10980 X22G0516 $100,000.00 Gallatin Gateway, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.