Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4476 14G04579 $149,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0psuymcy0njiwoq== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00144 2012 5036 16G00350 $219,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hzjc4ntblytm2njbkndnmotyxn2zkmdi0nzayzdg5osykdhh0psuymcyzmti2ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2985 16G00415 $175,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0psuymcyymje0oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3389 16G00414 $168,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3438 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0psuymcyxotizmg== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00143 2012 6753 17G00216 $169,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yjqwy2fmmde1ntm5yty1ogq2ogy4nge3zdrmyjc2nsykdhh0psuymcy1ntawnq== CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4573 17G00508 $219,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0psuymcyyotq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5243 17G00511 $203,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4311 17G00952 $206,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0psuymcyymjiwma== CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 4042 17G00954 $139,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0psuymcyxndq4 CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6286 18G00457 $148,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00346 2014 4841 18G00923 $287,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7186 18G01008 $219,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7066 18G01010 $234,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7622 18G01011 $165,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7257 18G01012 $215,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0psuymcy1odcwng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00172 2016 3069 18G01151 $288,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0psuymcy0mjiw CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00173 2016 2279 18G01152 $389,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00183 2016 1976 18G01155 $399,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knwvkzjk3owuxzjy5mzi2yty4mwmwmzuzmmmymjk3zsykdhh0psuymcyynzi= CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00171 2016 2887 18G01231 $316,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0psuymcyynti5 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00177 2016 4189 18G01232 $264,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0psuymcyzmje3na== NORAM 65E 65ET9913 2013 395 13W72529 $287,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $151,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0psuymcyzndezmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3483 17G00958 $202,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4536 17G00509 $192,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjbjndc2mjc2yjnmnza1zwrjnjzlywe1mwqwmgzlziykdhh0psuymcyzmdy1ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 4043 17G00957 $199,900.00 FAIRBANKS, WA more
Wtk?jhnyyz05mje5ntq1mjqymzc0nwzkyzjhndu5mtfjmmfmngfjyiykdhh0psuymcyymzy2mw== CATERPILLAR 140M2 AWD R9G00184 2012 0 18G00742 $119,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hm2q4mjgxntu1mtu4zwrjzddlztk4y2ewzji2zthjocykdhh0psuymcy1nje4oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3858 17G00955 $179,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmgzkndlmnzu5yti4ndg5zgm1otvhzdzimgi4yzg1ysykdhh0psuymcyyndu4 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00178 2016 2683 18G01153 $259,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04ogzhzgezywq4zgvkyznmywqyymi0mgnhndjlnzdhziykdhh0psuymcyxnjg1oq== CATERPILLAR 140G 72V08528 1985 4615 19W01147 $43,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1iodzjyzqzzmjmmdmxzjc1yjbhyzayytg2mta3mdzinyykdhh0psuymcy4ntiw CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6131 18G01007 $206,800.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgq1yjrknjm5mgfiytyyotawztu0mtk5yjzjmmiyyyykdhh0psuymcy0mjiynq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3677 19G00548 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3020 18G00271 $252,100.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5410 19G00245 $173,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $165,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5008 19G00246 $167,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3398 19W01852 $283,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2yxn2jjyme3yjdjzdziywjlztyznziyotyzyjy3myykdhh0psuymcy1ntyzmw== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 4870 20W0266 Call more

All equipment subject to price change and/or prior sale.